FORSKNINGSSJEFENS FOKUS

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Vi jobber med miniatyrisert instrumentering for krevende omgivelser, og akkurat nå spenner prosjektene våre fra trådløs overvåking av tilstanden til soldater i felten, til instrumentering i røffe omgivelser som f.eks. oljebrønner i Nordsjøen. Der skal instrumenteringen tåle opptil 1500 atmosfærers trykk, temperaturer på nesten 200 grader og helst operere i brønnens levetid som kan være 5-10 år! Biomedisinsk instrumentering er et annet satsingsområde som kommer til sin rett i satsingen vår på mikrosystemteknologi.

Akkurat nå arbeider vi med MediCom-prosjektet hvor vi utvikler trådløs overvåking av den fysiske tilstanden til soldater i felten for US Army. Vi jobber også med å utvikle in-vivo blodsukkermåler for diabetikere for Lifecare.

Hvorfor er dette viktig?

Jeg synes dette er gode eksempler på SINTEFs visjon: Teknologi for et bedre samfunn. Ved å kjøre midler inn i denne type forskning kan vi bidra til bedret livskvalitet til kronisk syke, få pasientene raskere ut av sykehuset, og få olje og gass ut fra Nordsjøen på en sikrere og mer effektiv måte.

I tillegg ligger det en rekke mulige spin-offs i løypa: Til- eller frakobling av en pasient på intensivovervåking i kan i dag ta opptil 1,5 time. Det øker risikoen både for komplikasjoner og økt infeksjonsfare. Med trådløs overvåking er dette ingen problemstilling lenger: instrumenteringen følger pasienten. Og tenk på diabetikeren som får sin første natt uten vekking for å måle blodsukkernivået, eller sitt første restaurantbesøk uten stikk før og etter!