cd

NY CD: Lyrikk på CD

David Allan Aasen:

«i gapet mellom ekkoet og stillheten»

CD-utgivelser i det litterære akademikermiljøet er sjelden vare, men i april var det duket for CD-slepp på Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU. Utgiver er hovedfagsstudenten David Allan Aasen, som har samlet opplesninger fra sju lyrikere. Forfatterne er fra det litterære miljøet i Trondheim. Noen er debutanter, mens andre er mer etablerte, som Arild Vange og Marte Huke.CD-en blir i første omgang distribuert sammen med studenttidsskriftet RISS, hvor Aasen er redaktør.