Curling for blinde

En gruppe NTNU-studenter fra forskjellige fagmiljøer vil gjøre det mulig for blinde å spille curling, og utvikler nå et frekvensstyrt lydutstyr.

I prinsippet trengs det bare at én på laget kan se.

Denne laglederen plasserer en sender i den retningen curlingsteinen skal havne. På steinen er det en mottaker. Når håndtaket på steinen peker rett mot senderen, kommer et bestemt lydsignal. Da vet spilleren at han eller hun har riktig retning.

I tillegg lager studentene en magnetplatemodell, hvor magnetsteiner kan plasseres ut slik de ligger på banen. Slik kan alle ha oversikt over spillet og diskutere hvor de bør sikte. Så kan den seende laglederen plassere senderen.

Studentene arbeider sammen i NTNUs tverrfaglige undervisningsopplegg Eksperter i team.