Alt hos en partner

Hydro Organics AS i Porsgrunn har dannet en allianse med SINTEF for sammen å kunne påta seg FoU-oppdrag kombinert med produksjon for farmasøytisk industri.

Gjennom denne alliansen kan kunden få alt hos én partner. I det samme prosjektet kan produkter som er utviklet i laboratoriet, bringes fram til produksjon.

Det stilles strenge krav til kjemiske forbindelser som skal brukes som farmasøytiske substanser i legemidler. Farmasøytisk industri har lenge etterspurt kjemisk syntesekompetanse, kvalitetssikring og en partner med erfaring i oppskalering og produksjon i halv- og helkommersiell skala. Dette kan nå bli ivaretatt av SINTEF Kjemi. Alliansen tar sikte på å betjene internasjonale farmasøytiske selskaper og mindre oppstartbedrifter.