Tehus – mellom to kulturer

I Vesten knytter vi sjelden seremonier til servering av te eller en kaffekopp. Men kanskje kan vi med fordel se til Japan i den hektiske hverdagen vår, og la oss inspirere. Nettopp det skal ti norske arkitektstudenter og ti studenter fra Universitetet i Tokyo gjøre under NTNU-arrangementet “Japan 2002”.

Finnes fellestrekk

Tehuset skal preges av både gamle, japanske tradisjoner og den nye moderne, internasjonale og urbane verden. Og det skal ta opp i seg det som kan finnes av fellestrekk mellom japansk og skandinavisk kultur.

– Tehuset og teseremonien virker litt mystisk på oss nordmenn, men det er veldig typisk japansk. Selve tehuset er et lite bygg med mange tanker bak. Det skulle dermed egne seg godt for en slik workshop. Jeg tror det vil bli en veldig spennende prosess hvor begge studentgruppene møter et helt annet tankesett enn sitt eget, sier arkitektstudent ved NTNU, Siri Strømme Johansen, som er en av deltakerne.

Te, ro og estetikk er nært knyttet sammen i den japanske kulturen. Utstyret som brukes for å lage te til tesermonien skal være vakkert å hvile øynene på.Foto: Rune Petter Ness

Te, ro og estetikk er nært knyttet sammen i den japanske kulturen. Utstyret som brukes for å lage te til tesermonien skal være vakkert å hvile øynene på.
Foto: Rune Petter Ness

Prosessen viktigst

Japan og Norge skal vise seg fram for hverandre under “Japan 2002”. Vise respekt for hverandre og dele erfaringer. Som deltakerne i en japansk teseremoni. Mennesker med ulik bakgrunn og ulike tradisjoner skal møtes. Kulturbyen Trondheim fylles med japansk musikk, kunst, keramikk, sushi, papirbretting og bonsai og arkitektur.

I teseremonien er det ikke selve teen som er viktigst, men prosessene rundt å lage den og drikke den. Målet er å skape den gode atmosfæren og vise respekt for gjestene. Når NTNU arrangerer “Japan 2002”, har universitetet noen av de samme målene.

Forholdet mellom Japan og Norge skal styrkes, noe man først og fremst vil gjøre ved å la kunst og kultur fra de to landene møtes. Arrangementet støtter også opp under NTNUs Japan-program ved å presentere samarbeidsprosjekter mellom de to landene på områder som utdanning, forskning, teknologi og industri.

Japan 2002

Teknologibyen Trondheim får et innblikk i blant annet neste generasjon mobiltelefoner og de siste robotene som er utviklet i Japan. Framtidas bil er tema for et seminar i regi av NTNU, med norske forskere, japansk industri, Hydro og Toyota. Der vil det diskuteres hydrogen som drivstoff, lettmetaller i biler og termiske systemer for kjøling og oppbevaring.

Membranfiltrering av vann, brenselcelleforskning, marine biopolymerer, nanoteknologi og medisinsk forskning er områder hvor Japan og Norge møtes, og hvor forskere fra de to landene skal dele kunnskap og erfaringer.

Av Tora Saltnes