Huseierne får svi

  • Av
    Publisert 01.02.02
    Tidligere skribent i Gemini, NTNU

Dagens husbyggere påføres store merutgifter, uten å få annet tilbake enn falsk trygghet. Det skyldes Plan- og bygningsloven av 1997.

Den skulle i utgangspunktet forenkle behandlingen av plan- og byggesaker. Men underveis i arbeidet med lovreformen ble målet om forenkling erstattet med målet om kvalitetssikring. Det har medført mer byråkrati enn noensinne – og økte utgifter for huseierne.

Reformen ble drevet igjennom av de sterkeste bransjeorganisasjonene i samarbeid med det statlige embetsverket. Huseierne ble stående på sidelinja i prosessen. Deres ansvar ble redusert og overført til byggebransjen – som gjør store penger på økt dokumentasjonsarbeid. Dette er utgifter som belastes huseieren. Og det er slett ikke sikkert at dokumentasjonsarbeidet alltid fører til bedre bygningskvalitet.

Dette skriver dr.ing. Fredrik Horjen i sin doktorgradsavhandling som ble avlagt ved NTNU i november i fjor. Her drøfter han hvordan dette kunne skje, og hvordan det kan legges til rette for bedre dialog mellom berørte parter i den videre lovprosessen.

Også entreprenører, arkitekter og håndverkere har uttrykt misnøye med den reviderte Plan- og bygningsloven.