Bygg- og anleggsbransjen skal nå få sin egen innovasjonsarena. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk.

Byggebransjen skal bli nyskapingsarena

Det nye nettverket Bygdin skal stimulere til samarbeid, nytenking og etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter i bygg- og anleggsnæringen.

Planen er at nettverket skal samle FoU-miljøer (SINTEF, NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing og BI) og bedrifter/virksomheter fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter: myndigheter, byggherrer og eiere, arkitekter og rådgivere, entreprenører og fagarbeidere, produsenter og leverandører. Nettverkets arbeidsområde skal være “industrialiserte byggeprosesser” og arbeidet ledes av SINTEF.

– For å rigge næringen til å ta steget inn i fremtiden trenger vi nytenking rundt verdikjeder, planlegging, fremdrift, forretningsmodeller, prosesser og arbeidsplasser.

Dette krever et samarbeid mellom alle involverte i bygg- og anleggsprosjekter – med byggherrene og bestillerne i front som viktige premissgivere og kravstillere, sier sjefforsker Anita Moum ved SINTEF Byggforsk. Teknologitrendene, det grønne skiftet, behovet for økt produktivitet og kvalitet, samt et tøffere og mer globalt marked skaper behov for ny kunnskap og kompetanse hos alle som er involvert i bygg- og anleggsprosjekter – på bestillersiden, i prosjekteringsteamet, i fabrikkhallen og på byggeplassen.

Automatisering, prefabrikasjon, robotisering, kundefokusert masseproduksjon, big data og 3D printing; de teknologiske mulighetene synes nesten ubegrensede i spennet fra små komponenter og elementer opp til moduler og fullskala bygg og anlegg.

Det er ifølge SINTEF et betydelig potensial for økt effektivitet og reduserte kostnader i bransjen. Det antas at prefabrikasjon kan bidra til en kostnadsreduksjon på opptil 50 prosent.

– Men det handler også om å drive en utvikling hvor en industrialisering av byggeprosessene bidrar til, og ikke går på bekostning av, byggenes og anleggenes grad av kunde- og stedstilpasning, fleksibilitet og arkitektonisk kvalitet, sier Moum.

Nettverket skal stimulere til samarbeid, nytenking, erfaringsutveksling og til etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter på områder som er forankret i bedriftene.  Sentrale aktiviteter i nettverket vil være fakta- og mulighetsstudier, formidling og fagsamlinger.

Det treårige nettverket delfinansieres av Norges Forskningsråd og ledes av SINTEF Byggforsk, som ønsker flere samarbeidspartnere med i nettverket.