Prestisjepris for arbeid med C02-fangst

  • Publisert 20.10.14

Greenman Award er en av de høyeste utmerkelsene innen området karbonfangst, -transport og -lagring. I år ble den tildelt professor Hallvard Svendsen fra NTNU.

Prisen gis til en person som i stor utstrekning har bidratt vesentlig til utviklingen innenfor dette området. Prisen gis kun annethvert år og annonseres på GHGT-konferansen.

Konferansen omfatter det meste innen CO2-fangst, -transport og -lagring: alt fra forskning, lovverk, teknologiutvikling og demonstrasjon.

Prisen i år ble gitt til Hallvard Svendsen, professor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU. Svendsen er også styremedlem hos BIGCCS.

I følge Climit fikk Svendsen prisen for dedikert arbeid innen utviklingen av aminteknologi for post-combustion CO2-fangst, fokus på utdanning av nye doktorgradsstipendiater innen CO2-håndtering ved NTNU, tett samarbeid med SINTEF, Aker og andre industriaktører.

Svendsen sier at prisen er en anerkjennelse til hele hans gruppe ved både NTNU og SINTEF.

Greenman-prisen ble innstiftet av forgjengeren til GHGT-konferansen – the International Conference on Carbon Dioxide Removal (ICCDR) – som en måte å anerkjenne personer som har gjort et betydelig bidrag innen fangst, lagring og utnyttelse av CO2.

Tidligere vinnere er blant annet Olav Kårstad, Statoil ( 2006), Bill Gunter, Alberta Research Council (2008), Peter Cook, University of Melbourne (2010), Howard Herzog, MIT (2010), and Sally Benson, Stanford University (2012).