Flere vil bli realfaglektorer

Teknologifagene har tydelig framgang, lektorutdanningen er mer populær enn noen sinne. I tillegg søker flere kvinner enn før. Dette viser søkertallene til NTNU.
– Snart kan vi fylle videregående med en ny generasjon gode realfaglærere, sier NTNUs prorektor Berit Kjeldstad.
11865 har NTNU som sitt førstevalg. Dette utgjør drøyt 10 prosent av søkermassen.
Les mer om søkertallene