Radar på et skip.

Samler info om båten

Loggesystem på skip skal gi skipper og fartøysdesignere bedre beslutningsstøtte og forskere bedre data. Første versjon av systemet er nå installert på båten Prestfjord og skal samle inn data fra båten til bedre analyse og beslutningstøtte om bord.

I Improvedo-prosjektet, som ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk, har det blitt utviklet en løsning for å logge og akkumulere operasjonelle data fra fartø

Prosjektet har installert utstyr for å måle moment på propellaksling og fartøyets bevegelser (MRU). I tillegg har målingene fra en rekke av fartøyets egne sensorer blitt gjort tilgjengelige. Til sammen blir omtrent 300 målinger logget.