Dyr bomdrift

Det koster langt mer å drifte norske bomstasjoner enn det som skisseres i lovforslagene fra Samferdselsdepartementet. Prisen for innkrevingskostnadene – altså drift av bompengeselskapet – er i gjennomsnitt 32 prosent høyere enn forutsatt.

Dette går fram av Morten Weldes doktorgradsarbeid ved NTNU, der han undersøkte halvparten av alle norske bompengeselskaper. Funnene antyder at de årlige utgiftene til å samle inn penger på norske veier er 100 millioner kroner høyere enn det som var forutsatt da prosjektene ble vedtatt.