bøker

Nye bøker: Rom på loftet?

  • Publisert 14.12.11

Nye bøker Rom på loftetJan Christian Krohn m.fl.:

Lag rom på loftet

SINTEF akademiske forlag

Et loftsrom representerer et stort potensial i en bolig. Det øker både arealet, bruksmulighetene og salgsverdien. Samtidig oppstår det mange byggeskader i forbindelse med tak, og de fleste kunne ha vært unngått med riktig planlegging og utførelse.

Når det lages rom på loftet, er det viktig å isolere, lufte og tette taket riktig før man setter i gang med innredning.

Boka Lag rom på loftet gir råd om hvilke løsninger du bør velge på loftet, hva du kan gjøre selv og hva en profesjonell håndverker bør gjøre. Løsningene er basert på SINTEF Byggforsks erfaring med å kartlegge vanlige byggeskader.