Sau påvirker årringer

Trærnes årringer brukes som indikato rer på fortidas klima. Langt mellom ringene betyr varme somre, kort betyr kalde. Nå viser det seg at sauebeiting påvirker årringene enda mer enn klimaet gjør: Jo mer beiting, jo tettere mellom ringene. Dette oppdaget forskere fra NTNU da de tok en rekke tverrsnittprøver av fjellbjørk i fjellområder i Hallingdal. Her har det i ni år foregått et beiteprosjekt, der ulike antall sauer har beitet i ulike områder. Forskerne sammenholdt årringmønstrene med temperaturene gjennom årene, og med antall sau – og fant slik ut at årringbredden blir mer påvirket av sau enn av temperaturer, i hvert fall der vegeta-sjonen gror langsomt. Forklaringen er at sauen forsyner seg av bladverk og unge skudd. Færre blad gir mindre fotosyntese. Dermed hemmes treets vekst.