Elbil er 1-bil

Elbilen er ikke en typisk nummer to-bil, slik mange tror. Selv om husholdningen har to biler, går det ikke lang tid før elbilen blir hovedbilen. Men eierne tilpasser bruken bilens spesielle kvaliteter – eller mangel på dem. Det går fram av en kvalitativ studie av 40 elbilbrukere og sentrale aktører innenfor elbilbransjen.

Studien inngår i et større forskningsprosjekt ved NTNU og SINTEF, Ecar, som skal munne ut i en strategi for elektrifisering av veitransporten.