MINIPORTRETTET: Vebjørg Tingstad

Hva forsker du på nå?

Jeg leder et treårig prosjekt der vi undersøker hvordan mediene og det kommersielle markedet er med på å påvirke barns oppvekst og forbruk og hvordan dette influerer på vår forståelse av barn og barndom. Mitt delprosjekt handler om den offentlige debatten rundt temaet barn, fedme og TV-reklame av usunne matvarer. Hva argumenteres det for, og hvordan avspeiler dette ulike perspektiver på offentlig og privat ansvar for å løse det som hevdes å være et økende helseproblem hos barn?

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

En tverrfaglig undersøkelse knyttet til barn, mat, medier og ernæring som kulturelt, helsemessig og politisk fenomen.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Jeg skulle gjerne visst i hvilken grad de som i dag er foreldre til barn i barnehage- og skolealder, opplever mat som et problem. Jeg tenker på valg av matvarer, tilberedning og forhandlinger med barna om hva som er godt å spise, og ikke minst: hvordan de forholder seg til dette.

Din siste aha-opplevelse?

Det avspeiler muligens en viss form for naivitet når jeg, som er et samfunnskritisk menneske, ved å ha engasjert meg i matfeltet blir forbauset over i hvilken grad forskning blir brukt selektivt for å underbygge så vel politiske beslutninger som næringsinteresser. Dette er en alvorlig utfordring både for oss som leverer forskning og for de som bruker den.

«I hvilken grad opplever foreldre mat som et problem?»