Psoriasis-gåten løst?

Forsker ved NTNU mener å ha oppdaget proteinet som forårsaker psoriasis. Oppdagelsen kan også være et gjennombrudd for andre kroniske infeksjonssykdommer.

Professor Ole-Jan Iversen kan ha funnet nøkkelen til psoriasis-gåten. Arkivfoto: NTNU-Info/Elin Fugelsnes

Professor Ole-Jan Iversen kan ha funnet nøkkelen til psoriasis-gåten. Arkivfoto: NTNU-Info/Elin Fugelsnes

– Neste skritt er å identifisere genet som produserer proteinet. Jeg håper å finne det rette genet i løpet av ett år, sier professor Ole-Jan Iversen ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU.

Ved å regulere genuttrykket, kan man forhåpentligvis designe medikamenter som kan hindre proteinet å “fore” psoriasis-betennelsen.

Protein har skylden

Iversen har nettopp kommet tilbake fra Kina med ferske resultater. Undersøkelsene av psoriasispasientene underbygger hans antakelser om en sammenheng mellom et bestemt protein i kroppen og psoriasis.

Proteinet er kalt Pso p27.

– Jeg har kunnet vise at produksjonen av dette proteinet er direkte relatert til sykdomsaktiviteten, sier han.

– Når produksjonene av Pso p27 blir slått av, faller det sammen med bedring i sykdomsaktiviteten. Når sykdommen blomstrer opp igjen, faller det sammen med at Pso p27 er slått på.

Forskningsmodellen har vært å undersøke vevsprøver, og å studere bilder av sykdomsforløpet før og etter behandling med tradisjonelle kinesiske naturpreparater.

Kinesisk naturmedisin

Øverst ser vi et røntgenbilde tatt med fluoriserende lys. De grønne flekkene viser celler som produserer proteinet som professor Iversen tror er skyld i betennelsessykdommen. Det nederste bildet viser det samme hudområdet etter behandlingen. Betennelsen har avtatt.

Øverst ser vi et røntgenbilde tatt med fluoriserende lys. De grønne flekkene viser celler som produserer proteinet som professor Iversen tror er skyld i betennelsessykdommen. Det nederste bildet viser det samme hudområdet etter behandlingen. Betennelsen har avtatt.

Iversen har samarbeidet med Guang An Men universitetssykehus, som er blant Kinas mest respekterte institusjoner innenfor tradisjonell kinesisk medisin.

– Behandlingsresultatene virker oppsiktsvekkende gode, sier Iversen om de kinesiske naturpreparatene.

Svarene han fikk i Kina sammenfaller med tilsvarende undersøkelser med moderne, vestlige behandlingsmetoder. Pso p27 er årsaken til betennelsene, mener forskeren.

Hva er psoriasis?

Psoriasis er en kronisk betennelsessykdom som rammer omtrent to prosent av den norske befolkningen.

Man vet ikke hva som forårsaker sykdommen, men ting tyder på en viss arvelighet. Har både mor og far sykdommen, er barnets sannsynlighet for å få psoriasis rundt 35 prosent.

Det er såret – eller lesjonen – som produserer betennelsen, og betennelsen produserer lesjoner. Det er denne vekselvirkningen som gjør psoriasis kronisk.

Andre kroniske betennelser

Har man allerede utviktet en kronisk betennelse, tyder tall på at man er mer disponert for andre varianter av kroniske betennelsessykdommer.

– Jeg har arbeidet 25 år med årsakene til disse sykdommene sier Iversen.

– Jeg har fokusert på psoriasis i mitt arbeid, men mye tyder på at det er det samme eller lignende proteiner som er skyld i andre kroniske betennelsessykdommer, som for eksempel kronisk tarmbetennelse eller leddgikt.

Forskeren regner med å publisere sine resultater fra Kina innen tre måneder.