fabrikkpipe

Krever strategi for bioenergi

Lars Sørum, seniorforsker ved Sintef Energiforskning og leder for EUs største bioenergiprosjekt (NexGen–BioWaste), mener vi er for slappe i Norge på bioenergiområdet i forhold til andre europeiske land. Myndighetene har riktignok begynt å innføre tiltak, men det kreves mye mer for å få til store mengder bioenergi.

Sørum synes det er bra at Norge prøver å få til en økning av pelletsbruken, men mener at det ligger langt større potensial på andre hold og at det må legges en strategi som gir et skikkelig utbytte.

Blant annet må det legges andre føringer i form av rammevilkår, målsetting og virkemidler, ifølge Sørum. Vi har ressursene og det ligger store muligheter innenfor både storskala kraftvarmeverk og i produksjon av biodrivstoff i Norge.