Blueprint av oljerigg

Senter for oljeoperasjoner

Norge er i teten på såkalte Integrerte operasjoner – eller eDrift, smarte felt og «intelligente» felt som er andre betegnelser. Dette innebærer at man overvåker og styrer oljeplattformer fra land.

Det første nasjonale senter for Integrerte operasjoner i olje- og gassindustrien er åpnet i Trondheim. Bak står NTNU, SINTEF og IFE. En rekke industrielle partnere er med på laget, blant annet operatørselskaper og leverandører av utstyr og tjenester. Også flere internasjonale universiteter deltar i satsingen. Rundt 70 forskere, doktorkandidater og professorer vil være involvert i den daglige driften.

I tillegg til informasjon fra tradisjonelle sensorer og instrumenter, er det stor utvikling på nedihullsinstrumenter, undervannsinstallasjoner og på rørledninger. Informasjonen som går mellom offshore installasjoner til skreddersydde støttesentre på land, sluses gjennom fiberoptiske høyhastighetsnettverk.