Nytt produkt: FLERBRUKSMØBLER FOR SMÅTASSER

«Tassen» er en laminert krakk for barnehagebarn. Den er også en hest, en hund, en byggekloss – eller hva som helst en oppfinnsom unge kan finne på å bruke den til.

Førsteamanuensis og industridesigner Ole Petter Wullum ved NTNUs Institutt for produktdesign har gjennom det nyetablerte firmaet KLOSS designet en ny kolleksjon barnehagemøbler. Målet er å skape en stimulerende hverdag for barna. KLOSS betrakter barnehagen som et kreativt kompetansesenter for barn, der læring og utdanning står stadig mer sentralt. Det krever en ny holdning til utforming av nye produkter.

KLOSS-møblene skal kunne brukes på flere måter. De skal åpne opp for assosiasjoner som barna kan bruke i ulike typer lek. Møblene er utformet med en abstrakt formgeometri der møbelets form kan gi flere assosiasjoner uten å diktere betrakterens observasjoner.

– Ved å ta barna på alvor og utarbeide designmessig gjennomførte produkter, vil vi gi barna noe å være stolt over. Dette området har i lang tid ligget brakk. Skal vi oppnå en kvalitetsforståelse og en godt utviklet estetisk sans; ja, så må vi begynne med barna, sier Wullum.