Dokument med dårlige økonomiske resultater

Mer logistikk

Næringslivet har etterlyst mer kompetanse på logistikk, og fra høsten av gir NTNU sine studenter mulighet til å bygge opp denne kompetansen. Da kan studentene på Bygg og miljøteknikk, Produktutvikling og produksjon, Marin og Industriell økonomi og teknologiledelse bruke hele det fjerde studieåret til å fordype seg i logistikken. Det femte og siste året skal studentene se logistikken i sine respektive fagfelt gjennom prosjekt- og hovedoppgaver.

Studentene skal kunne kombinere økonomi og teknologi, anvende moderne teori på praktiske problemstillinger, og utvikle logistikksystemer som skaper konkurransefortrinn for bedriftene.