post-combustion

Illustrasjon av atom

Hydrogenkraft kommer

CO2-håndtering som gir klimavennlig kraft og grønt drivstoff på en gang, nærmer seg det muliges verden.