Lager levende organismer

Kan syntetisk biologi bidra til å gjøre bioteknologien mer nyskapende, åpen og bærekraftig? Eller er de mulige risikoene større enn gevinstene?

Det var noen av temaene i forsker Drew Endys foredrag da han besøkte NTNU. Gjesteforeleseren fra Stanford University er en internasjonalt ledende forsker og samfunnsdebattant innen området syntetisk biologi.

Drew Endy figurerer på amerikanske Esquire Magazines liste over det 21. århundrets mest innflytelsesrike personer.

Syntetisk biologi handler om å lage levende organismer som ikke finnes i naturen i dag, designet til å utføre bestemte oppgaver. Syntetisk biologi er en kraftig effektivisering av genteknologien, og har blitt et begrep ettersom det i de siste årene har blitt mulig å syntetisere (lage maskinelt) lange DNA-tråder for en rimelig penge.

I 2010 lyktes det forskere å lage verdens første levende, syntetiske celle.

Potensialet for syntetisk biologi er stort, og inkluderer blant annet karbonnøytralt biodrivstoff og nye medisiner og behandlingsformer. Samtidig fins en risiko for misbruk, blant annet gjennom biologisk terrorisme. Det er dessuten mye vi ikke vet om de langsiktige virkningene av å manipulere biologien på denne måten.

I foredraget presenterte Drew Endy ferske eksempler fra vitenskap og prosjektering innen syntetisk biologi, samt framtidens muligheter – og spørsmål som fortsatt er ubesvarte. Han er tilhenger av åpenhet og kunnskapsutveksling, og har kritisert dagens system for å patentere biologisk materiale.

Drew Endy var med på å starte iGEM, en internasjonal konkurranse i syntetisk biologi for studenter og entreprenører. Konkurransen har deltakende lag fra 35 land. I år feier konkurransen 10-års jubileum, og finner sted i Boston, hvor 245 studentgrupper fra hele verden skal delta.

Både NTNU og UiO har egne iGEM-team, og etter NTNU-foredraget presenterte teamene prosjektene sine, etterfulgt av diskusjon med Endy.

Les mer om miljøet knyttet til syntetiske biologi ved NTNU i universitetets nye Teknologiblogg.

På sitt norgesbesøk holdt han også foredrag i Tromsø. Det var en del av konferansen «Synthetic Biology: Bioethics and Biosafety», som arrangeres av Nordisk komité for bioetikk, Bioteknologirådet og GenØk.