Norges smarteste investering

Kronikk publisert 08.01.14

Alle vet at det å satse på læreren er en kjempegod investering. NTNU tar sin del av ansvaret ved å gi Norge de aller beste lektorene.

Av Marianne Sletbakk, John Brumo, Berit J. Kjeldstad.

KRONIKK
Vi har jobbet med en ny rammeplan for lektorutdanningene og tilbyr studentene et integrert utdanningsløp. Som eneste universitet begynte NTNU med den nye femårige lektorutdanningen allerede i høst.

Hever kvaliteten

Målet med ny rammeplan er å få en kvalitetsheving av lektorutdanningene for trinn 8 til 13, og å tilby lektorutdanninger som svarer på samfunnets og skolens behov for lærerkompetanse. Alle som har gått på skolen, vet hvordan en god lærer kan vekke engasjement, interesse og kunnskapstørst. Eller motsatt: Hvordan en uengasjert lærer kan drepe enhver entusiasme.

På et nasjonalt plan er læreren en nøkkelfigur. Et høyt kompetansenivå kan vi bare oppnå gjennom en skole i toppklasse. Selv om Norge har hatt en fremgang i undersøkelser som kartlegger elevenes kunnskapsnivå, er ikke resultatene sammenlignbare med finske elevers. Derfor er en bedre lærerutdanning Norges smarteste investering. Gode studenter inn gir gode elever ut.

Praksis styrker teori

I den nye lektorutdanningen er det lagt vekt på å styrke integreringen ved å øke samspillet mellom teori og praksis, på lik linje med flere års vellykket erfaring med problembasert læring (PBL) – teori og praksis hånd i hånd – ved NTNUs medisinstudium. Lektorutdanningen er fortsatt en utdanning med et sterkt faglig innhold. Ved NTNU er sterke miljøer innen disiplinfagene involvert i den integrerte utdanningen.

Gode karakterer

Praksisomfanget er økt med 45 prosent. Ti av Norges universiteter og høyskoler tilbyr femårig integrert lektorutdanning innen realfag, språk og samfunnsvitenskapelige fag. Begrepet integrert brukes for å signalisere at det tilbys en hel «pakkeløsning»: Studenten utdanner seg til lektor. Studentene som velger lektorutdanning, har svært gode karakterer. Antall søkere pr. studieplass har vært oppe i mer enn seks pr. plass på lektorutdanningen i historie ved NTNU

Høgskolen i Buskerud viste i 1999 at elevene får økt kunnskapsnivå når antall lektorer øker i den videregående skolen. I 2008 presenterte Senter for økonomisk forskning resultater som sa at økt lærerkompetanse gir økte elevresultater. NTNU ser det som en viktig samfunnsoppgave å styrke norsk skole og fremme et sterkere faglig læringsmiljø med større læringsutbytte for den enkelte elev.

Kronikken har stått på trykk i Aftenposten og Adresseavisen.