Fremragende pris til hjerneforskere

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2013 til professor Edvard I. Moser og professor May-Britt Moser for banebrytende arbeider innenfor hukommelsesforskning.

De er begge ledere ved Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.