God kondisjon spesielt viktig for kvinner

Om du har god kondisjon, har du lavere risiko for å få ditt første hjerteinfarkt. For kvinner er effekten langt høyere enn for menn.