wave foil

Hvalhale kan spare drivstoff

Om testene går godt kan en oppfinnelse som reduserer drivstofforbruket hos skip settes i produksjon. Britiske aktører er med.

Kunstige hvalhaler beveger skip

I over 150 år har folk forsøkt å utnytte bølgeenergi til å drive skip fremover. Nå er norske forskere i ferd med å lykkes.