villaks

Dette unike prosjektet gir håp for rødlistet laks

Lokale krefter, med hjelp fra blant andre SINTEF og NINA, har fullført første fase av restaureringen av Blokkenvassdraget i Vesterålen. Dette inkluderer byggingen av Europas første fisketrapp skåret rett inn i fjellet.

Svømmende laks i elv, fotografert forfra - med åpne munner.

Mer kraft og laks på en gang i Voss

“Nei” til kraftverksutvidelse i vernet elv ble til “ja”, da forskere konkluderte med at økt kraftproduksjon faktisk vil gagne laksen i elva.

Seks fot under – isen

Om vinteren må laksen takle mer enn strie stryk og ivrige fluefiskere. Som is, lav vannstand og lite mat. Å overleve er ingen selvfølge.

Å falle i fisk

I fjor rømte nærmere 610 000 oppdrettslaks og ørret fra anlegg i Norge, mot 400 000 året før. Hva gjør vi med det?