Ugelstadkulene

Kuler kan få meir olje ut frå reservoara

Stjerneforskar har høge ambisjonar på vegne av ugelstadkuler. I løpet av nokre år kan norske forskingsmiljø vere verdsleiande på bruk av nanoteknologi i petroleumsindustrien.

KORTNYTT

Suveren vinner

Aftenposten valgt ut åtte oppfinnelser til kåringen av Norges viktigste nyskapning siden 1980.