Torrefisering

Topp biobrensel fra skogbunnen

Tretopper og greiner fra hogstfelt blir gjenfødt i laboratorium – som kompakte pellets. Men energibransjen tenner ikke før prisen er klar.