Tor Einar Berg

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?

Fartøy for Arktis

Et spesialtilpasset fartøy for røft og kaldt miljø skal vedlikeholde og reparere undervannsinstallasjoner i Arktis.