Statkraft

Skaffer ny viten om solstormer

Et voldsomt utbrudd fra solen kan forstyrre jordens magnetfelt, som kan påvirke kraftnettet. Det hvite hus i Washington forbereder seg. Det gjør også kraftbransjen i Norge.

fabrikkpipe
KORTNYTT

Salt energi

Når ferskvann og saltvann atskilles med en membran, vil saltvannet […]