SINTEF Teknologi og samfunn

Nedkjøling behandles ulikt

Alvorlig nedkjølte pasienter behandles forskjellig av redningspersonell i Norge. Ingen vet hva som er best.

Nok til alle?

Sosiale ytelser og velferdsgoder kuttes over hele Europa. Hvor lenge kan Ola og Kari forbli i paradis?

Frihetens forpost

Tenk deg et liv bak murene – uten framtidshåp. Ville du takket ja til en opptur? Nesten tre av fire innsatte bruker dop. Men sirkelen kan brytes.

Gemini.no logo

Både sikkert og uvisst

Aldri har vi hatt det så trygt som nå. Samtidig gripes vi daglig av angst, og det slett ikke uten grunn.

TEMA: Framtidas sykehus

Gentester for diagnostisering. Telemedisin og robotkirurgi. Avanserte systemer for medisinsk overvåking. Framtidas sykehus kan bli en drøm av teknologi og vitenskap. Men vil pasienten få det bedre?