simuleringer

Kraftfulle skvulp

Når væsker i bevegelse hamrer løs på en konstruksjon, hvordan beregner vi da effekten?