SFI Manufacturing

Henter industri hjem igjen

Noen norske bedrifter har flyttet industriproduksjonen hjem fra lavkostland. Det kan bli en trend.