satelittkommunikasjon

Europeiske fly tar i bruk satellittkommunikasjon

Europeisk luftfart planlegger satellittkommunikasjon mellom fly og bakke. Det skal gi en mer jevn flygebane, spare penger, tid og CO2-utslipp. Datasikkerheten er en risiko som norske forskere tar seg av.

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?