rettsmedisin

Tause vitners tale

Hvem gjorde det? Og hvordan? Når politiet er på morderjakt, bidrar forskerne med sitt.