rensing

Gemini.no logo

Nytt fra kloakken

Et kloakkrenseanlegg utenom det vanlige testes nå i pilotskala i Trondheim.