rensing

«Trilobitter» separerer og renser væsker

Norske forskere har utviklet en silisiumstruktur som ligner oldtidens trilobitter. Den skal kunne separere ut celler i blod, og ørsmå partikler i avløps- og brakkvann.

Gemini.no logo

Nytt fra kloakken

Et kloakkrenseanlegg utenom det vanlige testes nå i pilotskala i Trondheim.