Øyvind Hagen

Kraft i hver ruke

Når kumøkka ligger og putrer i fjøskjelleren, dannes klimafiendtlig metan. I et biogassanlegg kan møkka utnyttes til energi og bli et pluss for distrikts-Norge.