overvåking

Mann hos legen. Bildet er arrangert.

Bedre overvåking av prostatakreften

Kreft i prostata utvikler seg så sakte at pasientene ikke trenger umiddelbar behandling. Aktiv overvåking kan derfor hindre overbehandling av kreftformen.

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?