omsorgstjenester

Bekymret for alderdommen

Få land i Europa bruker så mye penger på de eldre som Norge. Likevel er det vi som bekymrer oss mest for å bli gamle og hjelpetrengende.