økt oljeutvinning

Lovende boreverktøy

Nyfødt «moldvarp» peiler seg inn på små oljereservoar – en nesten urørt pengebinge.