og har nå 260 000 elektroniske titler å tilby lånerne. Den gjeveste nyanskaffelsen er «Eighteenth Century Collection Online» – 186 000 titler med 1700-tallslitteratur og et fundamentalt materiale for