nattsvermer

Studerer nattsvermerens luktesans

På mikroskopisk nivå er det er mange slående likheter mellom mennesker og insekter − ikke minst når det gjelder luktesansen.

I hodet på en svermer

Nattsvermerens hjerne er mindre enn et knappenålshode. Men det foregår atskillig inni den.