nakensnegle

Bilde av nagenspegnlen Eubranchus doriae som for første gang er registert i norske farvann. Foto: Christian Skauge

Fant ny art på nakensneglesafari

Nylig fant forskere en nakensnegl som trolig har reist helt fra Middelhavet. De kalles havets sommerfugler, men er rovdyr som spiser koraller og maneter.