MR Metabolomics lab

Bit for bit

Noen samlar på frimerke eller antikvitetar. Andre samlar på tusenvis av bitar med brystkreft.