Martina Keitsch

Den nye pasientkvardagen

Kva skjer med tilværet til pasienten når heimesjukepleiarar vert erstatta av pilledispenserar?