Mars

Skal hente prøver fra Mars og analysere dem på jorda

SINTEF holder på å utvikle lett og liten 3D-teknologi slik at roboter på Mars kan se på kort avstand og plukke med seg prøver tilbake til jorda. Målet er å få svar på et stort spørsmål: Har det vært, og kanskje til og med er det, liv på Mars?

Slangerobot på Mars

ESA ønsker seg større bevegelighet og framkommelighet i operasjoner på andre planeter. Norske forskere sjekker om slangeroboter kan være svaret.