LSD

Tørrlagt med LSD

For førti år siden ble LSD brukt i behandling av alkoholikere – med godt resultat. På tide å se på det igjen?