koraller

Boreplattformer kan få ”korall-alarm”

Borekaks og kaldtvannskoraller er en dårlig kombinasjon – i alle fall for korallene. Norske forskere utvikler derfor et system for å overvåke utslipp og spredning av kaks og slam mens det skjer. Når korallrev trues, går alarmen.

 

Koraller forandres av CO2

Norske koraller er i forandring. Det kan skyldes havforsuring på grunn av økte mengder CO2 i atmosfæren.