Kjell Morten Vårum

Tradisjonsmat

Her ser vi en bit gammelost med lyse celletråder (hyfer) […]